icon icon icon

Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Posted by CÔNG TY TNHH GLOBAL TAKSON VIỆT NAM at 22/05/2023

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Liên đoàn lao động huyện Lâm Thao cùng với liên đoàn cơ sở công ty Aron YBL đã trao một số phần quà cho các cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó là hoạt động “ Bữa cơm Công Đoàn” - Liên đoàn huyện đã trải nghiệm và giao lưu với CBCNV công ty Aron YBL để nắm bắt tình hình và có phương hướng cải thiện đời sống ngày càng tốt đẹp hơn

Có thể là hình ảnh về 13 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học và bàn

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học và bàn

Có thể là hình ảnh về dưa hấu và văn bản

Tags : Tin tức

CUSTOMER