icon icon icon

T07

19

TUYỂN DỤNG THÁNG 7

Công ty TNHH Global Takson Việt Nam THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1- Chuyên viên phòng nhân sự: 01 Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học - Thành th...

T03

02

TUYỂN DỤNG THÁNG 3

LIÊN TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY,PHỤ MAY Các bộ phận: 1- QA (ưu tiên giao tiếp được tiếng anh): 03 2- QC (Inline,Enline) có kinh nghiệm:...

T11

28

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 9

-CÔNG TY TNHH GLOBAL TAKSON VIET NAM- TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 9 - Các vị trí sau: 1- Kế toán tổng hợp: 03 (Cao đẳng,ĐH) Yêu cầu kinh ngh...

T11

28

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 10

-CÔNG TY TNHH GLOBAL TAKSON VIET NAM- TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 10 - Các vị trí sau: 1- Kế toán tổng hợp: 01 (Cao đẳng,ĐH) Yêu cầu kinh ng...

T11

28

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11

Các bộ phận: 1- QA (ưu tiên giao tiếp được tiếng anh): 03 2- QC (Inline,Enline) có kinh nghiệm: 05 3- Kiểm hàng: 05 4- Thống kê AB: 01 5-...

CUSTOMER